درباره ما

حمدوسپاس پروردگاری که همت عطا کرد تابا عشق وعلاقه بسیاردرجهت پیشرفت روزافزون جامعه ورزشی وبه امید تندرستی بیشترورزشکاران ،مربیان وعلاقمندان به سلامتی وتندرستی وورزش بتوانیم گامی هرچندکوچک درمسیرتعالی ورزش درکشورعزیزمان برداریم تا دراین مسیر جوان وعلاقه مندان بتوانند بیشتر ازگذشته درتوسعه ورشد ورزش همگانی کشورگامی برداشته باشیم خرسند ازآنیم که دراین سالهای سپری شده تقدیر به این بودکه درجامعه ورزشی درکنار ورزشکاران خدمت کنیم وشاهدپیشرفت وتغییر سبک زندگی ورزشکاران ومربیان علاقه مند این رشته به سوی زندگی سالم وتندرستی بیشتر بوده وشکرایزدمنان راکه به ما دراین حیطه نیرو وپشتکارجاودانگی عطا فرمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن